/Files/images/отці и дети.jpg

ПРАВИЛА ДЛЯ БАТЬКІВ

1. Загальні положення
1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі — батьки), є учасниками освітнього процесу.
Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.
2. Права батьків
2.1. Батьки мають право:
· обирати і бути обраними до органів самоврядування закладу дошкільної освіти;
· звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
· брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
· відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
· захищати законні інтереси своїх дітей;
· інші права, що не суперечать законодавству України.
3. Обов’язки батьків
3.1. Батьки зобов’язані:
· виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
· постійно дбати про фізичне здоров’я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;
· поважати гідність дитини;
· виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, народних традицій та звичаїв;
· своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в закладі освіти;
· своєчасно повідомляти навчальний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
· стежити за станом здоров’я дитини.
4. Зарахування дитини в заклад дошкільної освіти (ЗДО)
Для зарахування дитини в ЗДО необхідно надати:
- заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
- медичну довідку про стан здоров’я дитини;
- довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
- свідоцтво про народження дитини;
За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти в разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
5. Відрахування дитини із ЗДО
Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснюватись:
- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;
- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в ЗДО цього типу;
Кiлькiсть переглядiв: 92