/Files/images/model_2.jpg

/Files/images/img13.jpg

Схема роботи з обдарованими дітьми

Виявлення здібностей та обдарувань учнів:

 • використання різних методик, тестування;
 • проведення тестування та визначення інтелектуального потенціалу людини;
 • діагностування та визначення інтересів особистості;
 • створення банку даних "Обдарована дитина"

Організація системної роботи:

 • введення додаткових предметів, спецкурсів;
 • факультативні заняття;
 • діяльність осередку наукового товариства МАНу;
 • робота шкільної МАН;
 • робота в мережі Інтернет.

Добір та розстановка кадрів:

 • вибір педагогів для роботи у класах ;
 • моніторинг діяльності вчителів;
 • залучення науковців до роботи з дітьми;
 • науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми;

Формування стосунків співпраці "вчитель-учень":

 • предметні олімпіади, інтернет-олімпіади з математики, фізики, хімії;
 • конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт учнів у системі МАНу;
 • обласні, всеукраїнські турніри, конкурси;
 • фестивалі художньої самодіяльності;
 • інтелектуальні ігри;
 • учнівське самоврядування;
 • день самоврядування

Система заохочень, стимулювання відповідно до досягнутих результатів:

нагородження переможців олімпіад, конкурсів,фестивалів.

Управлінська підтримка творчих груп, формування творчої бази:

 • випуск інформаційних бюлетенів (проект);
 • всебічне сприяння роботі творчих груп та ШМО.

Очікувані результати

Випускник нашого закладу це:

 • сформована особистість із глибокими та міцними знаннями;
 • має максимальний розвиток творчої та інтелектуальної обдарованості;
 • має всебічний загальнокультурний розвиток, гуманістичний погляд;
 • конкурентоспроможний у європейському просторі;
 • вільно володіє комп'ютером;
 • є людиною високої культури з гарними естетичними смаками;
 • прагне до постійного вдосконалення здоров'я у духовному, соціальному, психічному, фізичному проявах.
Кiлькiсть переглядiв: 196