/Files/images/model_2.jpg

/Files/images/img13.jpg


Схема роботи з обдарованими дітьми

Виявлення здібностей та обдарувань учнів:

 • Використання різних методик, тестування;
 • проведення тестування та визначення інтелектуального потенціалу людини;
 • діагностування та визначення інтересів особистості;
 • створення банку даних «Обдарована дитина».

Організація системної роботи:

 • Введення додаткових предметів, спецкурсів;
 • факультативні заняття;
 • діяльність осередку наукового товариства МАНу;
 • робота шкільної МАН;
 • робота в мережі Інтернет.

Добір та розстановка кадрів:

 • Вибір педагогів для роботи у класах;
 • моніторинг діяльності вчителів;
 • залучення науковців до роботи з дітьми;
 • науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми.

Формування стосунків співпраці «вчитель-учень»:

 • Предметні олімпіади, інтернет-олімпіади з математики, фізики, хімії;
 • конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт учнів у системі МАНу;
 • обласні, всеукраїнські турніри, конкурси;
 • фестивалі художньої самодіяльності;
 • інтелектуальні ігри;
 • учнівське самоврядування;
 • день самоврядування.

Система заохочень, стимулювання відповідно до досягнутих результатів:

 • Нагородження переможців олімпіад, конкурсів, фестивалів;
 • Управлінська підтримка творчих груп, формування творчої бази:
 • випуск інформаційних бюлетенів (проект);
 • всебічне сприяння роботі творчих груп та ШМО;

Очікувані результати:

Випускник нашого закладу це:

 • Сформована особистість із глибокими та міцними знаннями;
 • має максимальний розвиток творчої та інтелектуальної обдарованості;
 • має всебічний загальнокультурний розвиток, гуманістичний погляд;
 • конкурентоспроможний у європейському просторі;
 • вільно володіє комп’ютером;
 • є людиною високої культури з гарними естетичними смаками;
 • прагне до постійного вдосконалення здоров’я у духовному, соціальному, психічному, фізичному проявах.
Кiлькiсть переглядiв: 365