№ з/п Зміст, форма роботи Термін
1. Складання списків учнів, схильних до правопорушень, учнів, які стоять на обліку в Секторі ювенальної превенції та списки неблагополучних сімей до 14.09.2018
2. Закріплення за кожним важковиховуваним учнем наставника з числа вчителів до 14.09.2018
3. Складання плану індивідуальної роботи з дітьми девіантної поведінки до 28.09.2018
4. Чітке ведення щоденного обліку дітей згідно з інструкцією обліку дітей шкільного віку протягом року
5. Створення умов для зайнятості дітей, схильних до правопорушень, важковиховуваних сімей цікавими для них справами, стимулювання громадської активності протягом року
6 Надання всебічної консультативної допомоги сім’ям з питань виховання дітей, запобігання конфліктних ситуацій постійно
7 Сприяння поліпшенню умов життя дітей, які перебувають в особливо складних і надзвичайних умовах постійно
8 Спільно з центром зайнятості вирішення питання, пов’язаного з працевлаштуванням випускників школи, а також зайнятості учнів у період шкільних канікул протягом року
9 Залучення важковиховуваних підлітків, дітей з неблагополучних сімей до участі у роботі гуртків і спортивних секцій протягом року
10 Індивідуальні зустрічі-бесіди працівниками Сектору ювенальної превенції Національної поліції з учнями, схильними до правопорушень щомісячно
11 Проведення зустрічі-бесіди лікаря-нарколога "Вплив алкоголю, тютюну, наркотиків на організм людини" За окремим планом
12 Підтримування зв’язку зі Службою у справах дітей постійно
13 Проведення індивідуальної роботи з важковиховуваними підлітками, сім'ями у кризовому стані з метою попередження правопорушень протягом року
14 Чітке ведення щоденників психолого-педагогічних спостережень протягом року
15 Індивідуальна робота з батьками із залученням до неї зацікавлених структур і використанням важелів громадського та правового впливу постійно
16 Проведення тематичних вечорів, організація декад, тижнів, місячника на правову тематику за планом
17 Проведення зустрічей працівників Національної поліції з учнями 1-11 класів з правової пропаганди протягом року
18 Єдиний правовий день щомісячно друга п’ятниця
Кiлькiсть переглядiв: 65