План роботи


атестаційної комісії І рівня Харківського ХНВК № 112


на 2017/2018 навчальний рік

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1 Підготовка та видання наказу «Про створення атестаційної комісії І рівня при ХНВК № 112 та затвердження її складу у 2017/2018 навчальному році» До 20.09.2017 Кліменко С.О.. заступник голови атестаційної комісії
2 Прийняття заяв педагогічних працівників щодо проходження позачергової атестації, заяв про відмову від чергової атестації, а також за поданням директора чи ради закладу про позачергову атестацію з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання або в разі зниження ним рівня професійної майстерності
3 Подання уточнених списків педагогічних працівників, які атестуються, згідно з поданими заявами, графік проходження атестації 18.09.2017-10.10.2018 Остапчук І.В., секретар атестаційної комісії
4 Засідання атестаційної комісії І рівня з розгляду питань: 1.Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії. 2.Планування роботи атестаційної комісії. 3.Складання графіка роботи атестаційної комісії. 19.09.2017 Чернігівська Я.Г., голова атестаційної комісії
5 Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників Вересень 2017 року Кліменко С.О., заступник голови атестаційної комісії
6 Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників Вересень 2017 року Голова, члени атестаційної комісії
7 Засідання атестаційної комісії І рівня з розгляду питань: 1. Затвердження списку педагогічних працівників, що атестуються. 3. Затвердження графіка засідань атестаційної комісії І рівня на 2017/ 2018 н.р. 20.10.2017 Кліменко С.О., заступник голови атестаційної комісії Остапчук І.В., секретар атестаційної комісії
8 Підготовка та видання наказу «Про проведення атестації педагогічних працівників ХНВК № 112 у 2017/2018 навчальному році» До 20.10.2017 Кліменко С.О., заступник голови атестаційної комісії
9 Закріплення членів атестаційної комісії за вчителями, які атестуються для надання консультативної допомоги у підготовці та проведенні атестації До 20.10.2017 Кліменко С.О., заступник голови атестаційної комісії
10 Відвідування навчально-виховних заходів під час вивчення системи і досвіду роботи педагогів, які атестуються (згідно з планами індивідуальної підготовки педагогічного працівника до атестації) Листопад 2017 року – до 13 березня 2018 року Члени атестаційної комісії
11 Засідання атестаційної комісії І рівня (за потребою) Листопад 2017 року – березень 2018 року Кліменко С.О., заступник голови атестаційної комісії
12 Оцінювання системи і досвіду роботи педагога, який атестується, педагогічним колективом, учнями, батьками Листопад 2017 року – березень 2018 року Голови ШМО, члени атестаційної комісії
13 Проведення спільного засідання методичної ради та атестаційної комісії І рівня ХНВК № 112 з розгляду питань вивчення системи і досвіду роботи педагогів, які атестуються Лютий 2018 року Кліменко С.О. та голова методичної ради
14 Оформлення атестаційних листів, ознайомлення педагогічних працівників з характеристиками За 10 днів до засідан ня атеста ційної комісії Остапчук І.В., секретар атестаційної комісії
15 Засідання атестаційної комісії І рівня з розгляду матеріалів із питань атестації педагогічних працівників: прийняття рішення (у межах своєї компетенції) про відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоєння кваліфікаційних категорій, тарифних розрядів (про відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям, тарифним розрядам), відповідність педагогічного працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, визначених атестаційною комісією, невідповідність займаній посаді, порушення клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня при Управлінні освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради про присвоєння педагогічних звань та про відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії» 19.03.2018 Чернігівська Я.Г., голова атестаційної комісії, члени атестаційної комісії
16 Видання наказу про результати атестації педагогічних працівників До 1 квітня 2018 року Чернігівська Я.Г, голова атестаційної комісії
17 Аналіз підсумків атестації педагогічних працівників району Травень 2018 року Чернігівська Я.Г., голова атестаційної комісії
18 Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації 2017/2018 навчального року Травень 2018 року Остапчук І.В, секретар атестаційної комісії
19 Оформлення списку педагогічних працівників, які проходитимуть чергову атестацію впродовж 2018/2019 навчального року Травень 2018 року Кліменко С.О., заступник голови атестаційної комісії
20 Оформлення заявки на підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу протягом 2018/2019 навчального року Кліменко С.О., заступник голови атестаційної комісії
Кiлькiсть переглядiв: 65