План роботи

атестаційної комісії І рівня Харківського ХНВК № 112

на 2018/2019 навчальний рік

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1 Підготовка та видання наказу «Про створення атестаційної комісії І рівня при ХНВК № 112 та затвердження її складу у 2018/2019 навчальному році» До 20.09.2018 Кліменко С.О.. заступник голови атестаційної комісії
2 Прийняття заяв педагогічних працівників щодо проходження позачергової атестації, заяв про відмову від чергової атестації, а також за поданням директора чи ради закладу про позачергову атестацію з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання або в разі зниження ним рівня професійної майстерності
3 Подання уточнених списків педагогічних працівників, які атестуються, згідно з поданими заявами, графік проходження атестації 18.09.2018-10.10.2019 Остапчук І.В., секретар атестаційної комісії
4 Засідання атестаційної комісії І рівня з розгляду питань: 1.Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії. 2.Планування роботи атестаційної комісії. 3.Складання графіка роботи атестаційної комісії. 19.09.2018 Чернігівська Я.Г., голова атестаційної комісії
5 Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників Вересень 2018 року Кліменко С.О., заступник голови атестаційної комісії
6 Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників Вересень 2018 року Голова, члени атестаційної комісії
7 Засідання атестаційної комісії І рівня з розгляду питань: 1.Розгляд заяв педагогічних працівників та подання адміністрації, педагогічної ради на позачергову атестацію 2.Затвердження списку педагогічних працівників, що атестуються. 20.10.2018 Кліменко С.О., заступник голови атестаційної комісії Остапчук І.В., секретар атестаційної комісії
8 Підготовка та видання наказу «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2018/2019 навчальному році» До 20.10.2018 Кліменко С.О., заступник голови атестаційної комісії
9 Закріплення членів атестаційної комісії за вчителями, які атестуються для надання консультативної допомоги у підготовці та проведенні атестації До 20.10.2018 Кліменко С.О., заступник голови атестаційної комісії
10 Відвідування навчально-виховних заходів під час вивчення системи і досвіду роботи педагогів, які атестуються Листопад 2018 року – до 13 березня 2019 року Члени атестаційної комісії
11 Засідання атестаційної комісії І рівня (за потребою) Листопад 2018 року – березень 2019 року Кліменко С.О., заступник голови атестаційної комісії
12 Оцінювання системи і досвіду роботи педагога, який атестується, педагогічним колективом, учнями, батьками Листопад 2018 року – березень 2019 року Голови ШМО, члени атестаційної комісії
13 Проведення спільного засідання методичної ради та атестаційної комісії І рівня з розгляду питань вивчення системи і досвіду роботи педагогів, які атестуються Лютий 2019 року Кліменко С.О. та голова методичної ради
14 Оформлення атестаційних листів, ознайомлення педагогічних працівників з характеристиками За 10 днів до засідання АК Остапчук І.В., секретар атестаційної комісії
15 Засідання атестаційної комісії І рівня з розгляду матеріалів із питань атестації педагогічних працівників: прийняття рішення (у межах своєї компетенції) про відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоєння кваліфікаційних категорій, тарифних розрядів (про відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям, тарифним розрядам), відповідність педагогічного працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, визначених атестаційною комісією, невідповідність займаній посаді, порушення клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня при Управлінні освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради про присвоєння педагогічних звань та про відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії» 19.03.2019 Чернігівська Я.Г., голова атестаційної комісії, члени атестаційної комісії
16 Видання наказу про результати атестації педагогічних працівників До 1 квітня 2019 року Чернігівська Я.Г, голова атестаційної комісії
17 Аналіз підсумків атестації педагогічних працівників району Травень 2019 року Чернігівська Я.Г., голова атестаційної комісії
18 Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації 2018/2019 навчального року Травень 2019 року Остапчук І.В, секретар атестаційної комісії
19 Оформлення списку педагогічних працівників, які проходитимуть чергову атестацію впродовж 2019/2020 навчального року Травень 2019 року Кліменко С.О., заступник голови атестаційної комісії
20 Оформлення заявки на підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу протягом 2019/2020 навчального року Кліменко С.О., заступник голови атестаційної комісії
Кiлькiсть переглядiв: 77