Права та обов’язки вчителів.

Права вчителів:

Вчителі мають право на:

• Повагу та захист професійної честі та гідності;

• Вільний вибір форм, методів та засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

• Участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчального процесу; в роботі органів громадського самоврядування закладу;

• Підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

Обов'язки вчителів:

Вчителі зобов'язані:

• Виконувати статут закладу освіти, забезпечувати умови для освоєння учнями програм на рівня обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

• Дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів, дотримуватись положень Конвенції ООН про права дитини;

• Дотримуватись правил і режиму внутрішнього трудового розпорядку

• Захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

• Постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, кваліфікацію;

• Виконувати рішення органів громадського самоврядування закладу освіти та адміністрації.

Кiлькiсть переглядiв: 162