Повернутися до звичайного режиму

План роботи на 2018/2019 навчальний рік

Зміст роботи Термін проведення Де і з ким проводиться Відмітка про виконання
Психодіагностична робота
1. Визначення адаптації учнів 1-х класів до шкільного навчання (комплекс психодіагностичних методик) Жовтень Учні 1-х класів
2. Діагностика готовності учнів 4-х класів до навчання в школі 2-го ступеня. Обробка результатів, висновки, укладання довідки, надання рекомендацій. Методики: · Опитувальник пізнавальної активності Пашнєва, · Методика діагностики шкільної тривожності Філліпса, Квітень - травень Учні 4-х класів
3. Психодіагностична робота за запитом вчителів, батьків, адміністрації Протягом року Учні
4. Визначення рівня адаптованості учнів 5-х класів до навчання в школі 2-го ступеня Методики: · Тест шкільної тривожності Філліпса, · Опитувальник пізнавальної активності Пашнєва, · Соціометрія. Жовтень Учні 5-х класів
5. Робота з пошуку інтелектуально та творчо обдарованих учнів. Обробка результатів, висновки, укладання довідки, надання рекомендацій. Методики: · Тест Равена, · Тест креативності Девіса, · Тест Торренса. Грудень Учні 6-х класів
6. Визначення професійних нахилів учнів 9-х класів. Обробка результатів, висновки, укладання довідки, надання рекомендацій. Методики: · «Профіль» Клімова, · Опитувальник типів мислення. Січень-лютий Учні 9-х класів
7. Психодіагностична робота за запитом вчителів, батьків, адміністрації Протягом року Учні 5-9-х класів
8. Визначення професійних нахилів учнів 10-х, 11-х класів. Обробка результатів, висновки, укладання довідки, надання рекомендацій. Методики: · «Карта інтересів» Климова, · Опитувальник професійних нахилів Йовайши, Лютий– березень Лютий– березень
9. Дослідження з метою пошуку соціально обдарованих учнів За запитом Учні 10-х класів
Консультаційна робота
1. Індивідуальні консультації Протягом року Учні, педагоги, батьки, адміністрація
2. Групові консультації Протягом року Учні, педагоги, батьки, адміністрація
Корекційно - відновлювана та розвивальна робота
1. Розвиток пізнавальних процесів, профілактика шкільної дезадоптації Протягом року, за потребою Учні 1-х, 5-х класів
2. Комунікативні, антистресові вправи. Психологічна підготовка до участі в інтелектуальних турнірах, олімпіадах, у МАН Протягом року, за запитом Учні 8-11 класів
3. Психологічна підготовка до ЗНО Березень-травень Учні 11-х класів
Психологічна просвіта
1. Підготовка стенду "5 хвилин з психологією " Протягом року -
2. Виступи для вчителів за темами : «Підвищена тривожність дітей» «Проблема дисципліни на уроці» «Фактори ризику й мотиви делінквентної поведінки» Методи розв’язання педагогічних конфліктів» Протягом року Педагоги
3. Участь у роботі педрад, методоб’єднань Протягом року Вчителі
4. Виступи на батьківських зборах за темами: «Адаптація дітей шестирічного віку до навчання у школі» «Адаптація учнів 5-х класів до навчання в школі 2-го рівня» «Особливості підліткового віку» « Дитяча агресія» Протягом року Батьки
5. Виступи на виховних годинах перед учнями: «Любов-найвища цінність» «Уміння сказати «НІ» «Мистецтво спілкування» Протягом року Учні
Навчальна діяльність
- - - -
Організаційно-методична робота
1. Складання плану роботи на рік В установлені строки
2. Складання плану роботи на місяць Щомісяця
3. Складання річного звіту В установлені строки
4. Підготовка до проведення розвивальних та корекційних занять, до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів, районних психологічних семінарів Протягом року, за графіком роботи
5. Консультації у навчально-методичних та наукових центрах (закладах) Протягом року за графіком роботи
6. Участь у навчально-методичних семінарах (нарадах) психологів, соціальних педагогів За викликом РУО
7. Оформлення документації психологічної служби Щодня Протягом року
8. Створення матеріальної бази кабінету психолога Протягом року
9. Робота у бібліотеці, самоосвіта Щомісяця
10. Розробка рекомендацій для батьків, вчителів Протягом року
11. Підготовка психодіагностичного інструментарію. Протягом року
Зв’язки з громадськістю
1. Співпраця з соціальними службами Протягом року
2. Відвідування учнів вдома За потребою
Кiлькiсть переглядiв: 130