План роботи педагога соціального
Зміст роботи Термін проведення Де і з ким проводиться Відмітка про виконання
1. Організаційні заходи
1. Створити належні умови щодо навчання і виховання дітей пільгового контингенту Протягом року соціальний педагог, класні керівники
2. Скоординувати плани роботи закладу, класних керівників, соціального педагога з питань соціальної підтримки та допомоги учням Серпень-вересень соціальний педагог, класні керівники
3. Надавати психолого-педагогічну допомогу сім’ям, в яких виховуються діти пільгового контингенту Протягом року соціальний педагог, класні керівники
4. Надавати консультативну допомогу батькам та особам, що їх замінюють, щодо правильності оформлення необхідних документів для отримання матеріальної допомоги та безкоштовного харчування Протягом року соціальний педагог, класні керівники
5. Провести первинне обстеження умов життя і виховання учнів закладу освіти Вересень соціальний педагог, класні керівники
2. Психодіагностична робота
1. Визначення різних категорій дітей вересень соціальний педагог, класні керівники
2. Складання соціального паспорту школи, класу, учнів вересень соціальний педагог, класні керівники
3. Визначення соціально-побутових умов життя дітей пільгових категорій вересень соціальний педагог, класні керівники
4. Вивчення особливостей соціально-адаптованого періоду учнів, які є внутрішніми вимушеними мігрантами вересень соціальний педагог
5. Визначення позанавчальної діяльності учнів вересень соціальний педагог
6. Виявлення учнів «групи ризику» вересень соціальний педагог
7. Визначення соціально-побутових умов життя дітей «групи ризику» вересень 2018 року, лютий 2019 року соціальний педагог
8. Визначення стану здоров’я дітей протягом року учні школи
9. Діагностика можливих причин дезадаптації учнів 1 класу до нових умов навчання та виховання I семестр Соціальний педагог, учні 1-х класів
10. Визначення соціально вразливих груп дітей протягом року соціальний педагог, класні керівники
11. Вивчення особливостей соціально-адаптованого періоду учнів 1, 5, 10 класів жовтень-листопад соціальний педагог
12. Дослідження мікроклімату у класному колективі, структури взаємовідносин за методикою «Соціометрія» Я.Л.Коломинського жовтень 5 клас
13. Визначення соціально-побутових умов життя дітей-сиріт та дітей, соціального оточення, виявлення негативних та позитивних впливів, проблем, особистісних потреб протягом року соціальний педагог
14. Виявлення учнів, схильних до будь-яких правопорушень, а також учнів з проблемних родин протягом року 1-11 класи
15. Діагностика раннього виявлення залежностей (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії) січень 2019 року 6-11 класи
16. Відстеження соціального клімату в класі квітень 2019 року учні 1-11 класу
17. Діагностика професійних інтересів учнів травень 2019 року учні 9 та 11 класів
18. Індивідуальна та груповадіагностика учнів, батьків та вчителів за запитом учні, батьки (опікуни), педагоги
19. Дослідження мікроклімату в педагогічному колективі протягом року педагоги
3. Консультаційна робота
1. Індивідуальні консультації дітей пільгових категорій протягом року, за потребою соціальний педагог, діти пільгових категорій
2. Індивідуальні консультації дітей «групи ризику» протягом року, за потребою соціальний педагог, діти «групи ризику»
3. Консультативна робота з дезадаптованими учнями протягом року, за потребою соціальний педагог
4. Консультування учнів 9-х класів з питань професійного самовизначення травень 2019 року соціальний педагог, учні 9 класу
5. Консультування педпрацівників щодо індивідуального підходу в навчальному процесі протягом року, за потребою соціальний педагог, вчителя
6. Консультація для батьків з питань соціальної адаптації дитини до навчання протягом року соціальний педагог
7. Консультації учнів , що прибули на навчання із зони АТО, та допомога їм в стабілізації емоційної сфери та адаптації до нових умов життя протягом року, за потребою соціальний педагог
8. Консультування та допомога учням, у яких виникли запитання чи проблеми у навчальному процесі і особистому житті протягом року, за потребою соціальний педагог
9. Консультації учителів з метою попередження агресивності учнів. протягом року, за потребою соціальний педагог
10. Консультація для опікунів з питань захисту і охорони прав дитини протягом року соціальний педагог
11. Індивідуальні консультації для педагогічних працівників постійно соціальний педагог, вчителя
12. Консультації учителів та батьків з приводу допомоги в стабілізації емоційної сфери та адаптації до нових умов життя учнів, які прибули на навчання із зони АТО протягом року, за потребою соціальний педагог
13. Консультування учнів 11-го класу стосовно професійної спрямованості травень 2019 року соціальний педагог, учні 11 класу
4. Корекційно - відновлювана та розвивальна робота
1. Індивідуальні консультації протягом року соціальний педагог,батьки, вчителя
2. Групові консультації протягом року соціальний педагог
3. Аналіз роботи з дітьми на методичних об’єднаннях протягом року соціальний педагог, вчителі
4. Індивідуальна допомога вчителям та класним керівникам протягом року соціальний педагог, вчителя, класні керівники
5. Захист інтересів дитини та вирішення конфліктних ситуацій протягом року соціальний педагог
6. Пропаганда знань про права дитини протягом року соціальний педагог, 1 - 11 класи
7. Захист інтересів дітей в різноманітних інстанціях протягом року соціальний педагог
8. Слідкування дотримання норм охорони та захист прав дітей протягом року соціальний педагог
9. Профілактика відхилень у розвитку, поведінці, діяльності та спілкуванні неповнолітніх протягом року соціальний педагог
10. Допомога дітям «групи ризику» протягом року соціальний педагог, діти девіантної поведінки
11. Допомога дітям-інвалідам протягом року соціальний педагог, діти-інваліди
12. Відвідування батьківських зборів протягом року соціальний педагог, батьки, класні керівники
13. Проведення батьківських лекторіїв 2-й четвер місяця соціальний педагог, батьки
14. Проведення ділових ігор протягом року соціальний педагог, учні
15. Проведення розвивальних занять протягом року соціальний педагог, учні
16. Корекційні бесіди та вправи з спілкування в системі «учень-учитель», профілактика конфліктності протягом року соціальний педагог, учні, вчителя
17. Індивідуальні бесіди з учнями та батьками щодо сімейних стосунків в сім’ї, конфліктів в системі «діти-батьки» протягом року соціальний педагог, учні, батьки
18. Учать у роботі семінарів, конференцій протягом року соціальний педагог
5. Психологічна просвіта
1. Проведення бесід та лекторіїв протягом року соціальний педагог у співпраці з класними керівниками
2. Лекції-диспути з елементами тренінгу для батьків різних соціальних категорій з метою покращення взаємостосунків в сім’ї між дітьми та батьками протягом року соціальний педагог, батьки
3. Розвивальні ігри з учнями 5 класу для покращення адаптивних можливостей протягом року соціальний педагог, учнів 5 класів
4. Профорієнтаційні заняття: Гра-презентація «Всі професії потрібні, всі професії важливі» ІІ семестр соціальний педагог, учні 9-11 класів
5. Робота з розвитку навичок успішного спілкування серед учнів середніх класів протягом року соціальний педагог, учні 5-8 класів
6. Консультація для батьків першокласників протягом року соціальний педагог, батьки
7. Допомога батькам і вчителям зрозуміти інтереси і потреби дітей в освіті і знайти способи їхнього задоволення в школі протягом року соціальний педагог, батьки, вчителя
8. Ознайомлення учнів, батьків, педколективу із законодавчою базою та внесенням до неї змін шляхом бесід, інформаційних повідомлень, роздачі інформаційних пам’яток протягом року соціальний педагог, учні, батьки, педколектив
6. Навчальна діяльність
1. Учать у навчально-методичних нарадах (семінарах) протягом року соціальний педагог
2. Робота по самопідготовці протягом року соціальний педагог
7. Організаційно-методична робота
1. Проведення соціальної паспортизації вересень соціальний педагог
2. Планування роботи з сім’ями по виявленню проблемних сімей, «сімей групи ризику» вересень соціальний педагог, «сім’ї групи ризику»
3. Складання списку участі дітей пільгових категорій в гуртковій роботі школи вересень соціальний педагог, діти пільгових категшорій
6.4. Підготовка до тестів, трегінгових занять, акцій Протягом року соціальний педагог, учні 1 – 11 класів
5. Складання індивідуальних соціальних карт на дітей «групи ризику» вересень, грудень соціальний педагог, учні «групи ризику»
6. Складання плану роботи: на рік, на місяць серпень протягом року соціальний педагог
7. Підготовка до участі у педрадах, батьківських зборах протягом року соціальний педагог
8. Зв’язки з громадськістю
1. Робота з органами виконавчої влади та громадського самоврядування з питань допомоги дітям «групи ризику» Протягом року соціальний педагог, органи виконавчої влади та громадського самоврядування
2. Відвідування батьківських зборів у класах, бесіди на соціально активні для батьків теми протягом року соціальний педагог, батьки
3. Проведення бесід з неблагополучними сім’ями. Співпраці із службами району протягом року соціальний педагог, Служби району
4. Здійснення соціального патронажу сімей, потребуючих посиленої уваги протягом року соціальний педагог
5. Співпраці з ССД, КМСД (оновлення списків учнів) протягом року соціальний педагог
9. Робота з внутрішніми переселенцями
1. Складання списків дітей-переселенців із зони АТО протягом року соціальний педагог, діти-переселенці
2. Індивідуальні бесіди з батьками та дітьми дітей-переселенців із зони АТО протягом року соціальний педагог, діти-переселенці, батьки
Кiлькiсть переглядiв: 122