Права та обов’язки учнів

Учні мають право:

1. На вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять.

2. На користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою закладу освіти.

3. На доступ до інформації з усіх галузей знань.

4. Брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо.

5. Брати участь у роботі органів громадського самоврядування.

6. Брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів (вихованців).

7. Брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо.

8. На захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність.

9. На безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

10. На відпочинок під час перерв, в суботу, неділю, святкові та канікулярні дні.

Учні зобов’язані:

1. Оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень.

2. Дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку.

3. Бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна.

4. Дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм.

5. Брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством.

6. Дотримуватися правил особистої гігієни.

7. Піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників.

8. Дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу.

9. Діяти на благо закладу освіти, піклуватися про честь і авторитет установи.

10. Дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників освітнього закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства).

11. Дотримуватися ділового стилю одягу.

12. Займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.

Учням забороняється:

1. Допускати прояви грубості, вульгарності.

2. Палити у приміщеннях і на території школи.

3. Використовувати петарди, інші вибухонебезпечні предмети та отруйні чи токсичні речовини.

4. Вживати алкогольні (слабоалкогольні) напої, наркотичні та токсичні речовини.

5. Псувати державне, громадське та особисте майно.

Заохочення і покарання учнів:

Учні, які відзначилися у навчанні, праці заохочуються подякою з занесенням до особової справи, Похвальним листом «За відмінні успіхи у навчанні», Похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», цінними подарунками, туристичними путівками тощо.

По закінченні школи учні, які мають високий рівень навчальних досягнень, нагороджуються Похвальними грамотами, золотими і срібними медалями.

У випадку порушення норм і правил поведінки, псування шкільного майна, навчального обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку школи до учнів можуть застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання:

- зауваження вчителя;

- зауваження чи догана директора школи;

- догана директора школи у присутності всіх учнів;

- направлення подання щодо порушника до підрозділу ювенальної первенції для вирішення питання про притягнення батьків (осіб, що їх замінюють) до адміністративної відповідальності та взяття на профілактичний облік у встановленому Законодавством порядку;

- клопотання про позбавлення учня статусу школяра, виключення зі школи.

Рішення про позбавлення статусу школяра приймається на загальних зборах колективу з урахуванням думки органів учнівського самоврядування, громадської думки та погодження із відділом у справах сім’ї та молоді.

Учні, які порушили адміністративне право або вчинили злочин, за поданням правових органів ставляться на облік, як правопорушники, а в разі притягнення до кримінальної відповідальності – виключаються зі школи.

За нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню учнями матеріальну відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.

Кiлькiсть переглядiв: 98