"Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень, формування життєвої активності та загальної культури учнів"

Етапи

І.ДІАГНОСТИЧНИЙ ЕТАП (вересень2016р. –грудень 2016р.)

ІІ.ТЕОРЕТИЧНИЙ ЕТАП (січень 2017р.– серпень 2017р.)

ІІІ.АПРОБАЦІЙНИЙ ЕТАП(вересень 2017р. –серпень 2018р.)

IV.ВПРОВАДЖУВАЛЬНИЙ ЕТАП (вересень 2018р. – серпень 2019р.)

V.ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП (вересень 2019р. – травень 2020р.)

Очікувані результати:

1.Підвищення рейтингу школи.

2.Реалізація компетентісного навчання і виховання.

3.Широке використання ефективних педагогічних технологій.

4.Підвищення рівня професійної компетентності вчителя, іміджологічної культури, зростання мотивації до самовдосконалення.

5.Результативність участі учнів школи у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, творчих конкурсах.

6.Підвищення конкурентноздатності випускників.

7.Створення здорового мікроклімату в школі, сприятливих умов для навчання і виховання, співпраці вчителя і учнів.

8.Підготовка конкурентноспроможних випускників, адаптованих до життя в інформаційному суспільстві, яке швидко змінюється.

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 234