Права та обов’язки вчителів.

Права вчителів:

 • Вчителі мають право на:
 • Повагу та захист професійної честі та гідності;
 • Вільний вибір форм, методів та засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 • Участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчального процесу; в роботі органів громадського самоврядування закладу;
 • Підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

Вчителі зобов’язані:

 • Виконувати статут закладу освіти, забезпечувати умови для освоєння учнями програм на рівня обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;
 • Дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів, дотримуватись положень Конвенції ООН про права дитини;
 • Дотримуватись правил і режиму внутрішнього трудового розпорядку;
 • Захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • Постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, кваліфікацію;
 • Виконувати рішення органів громадського самоврядування закладу освіти та адміністрації.
Кiлькiсть переглядiв: 277