Правила і обов'язки учнів

Загальні правила поведінки

 1. Учень приходить в школу за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя.
 2. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
 3. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти з школи та її території в урочний час.
 4. У разі пропуску занять до 3-х днів учень зобов’язаний пред’явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов’язаний представити довідку з медичної установи.
 5. Учень школи повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші — молодшим, хлопчики — дівчаткам.
 6. Поза школою поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я школи.
 7. Учні бережуть майно школи, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.
 8. Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки.
 9. Не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром і мобільним телефоном на уроках.

Права та обов’язки учнів

Учні мають право:

 1. На вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять.
 2. На користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою закладу освіти.
 3. На доступ до інформації з усіх галузей знань.
 4. Брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо.
 5. Брати участь у роботі органів громадського самоврядування.
 6. Брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів (вихованців).
 7. Брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо.
 8. На захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність.
 9. На безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
 10. На відпочинок під час перерв, в суботу, неділю, святкові та канікулярні дні.

Учні зобов’язані:

 1. Оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень.
 2. Дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку.
 3. Бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна.
 4. Дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм.
 5. Брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством.
 6. Дотримуватися правил особистої гігієни.
 7. Піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників.
 8. Дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу.
 9. Діяти на благо закладу освіти, піклуватися про честь і авторитет установи.
 10. Дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників освітнього закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства).
 11. Дотримуватися ділового стилю одягу.
 12. Займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.

Учням забороняється:

 1. Допускати прояви грубості, вульгарності.
 2. Палити у приміщеннях і на території школи.
 3. Використовувати петарди, інші вибухонебезпечні предмети та отруйні чи токсичні речовини.
 4. Вживати алкогольні (слабоалкогольні) напої, наркотичні та токсичні речовини.
 5. Псувати державне, громадське та особисте майно.

Заохочення і покарання учнів:

Учні, які відзначилися у навчанні, праці заохочуються подякою з занесенням до особової справи, Похвальним листом «За відмінні успіхи у навчанні», Похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», цінними подарунками, туристичними путівками тощо.

По закінченні школи учні, які мають високий рівень навчальних досягнень, нагороджуються Похвальними грамотами, золотими і срібними медалями.

У випадку порушення норм і правил поведінки, псування шкільного майна, навчального обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку школи до учнів можуть застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання:

 • зауваження вчителя;
 • зауваження чи догана директора школи;
 • догана директора школи у присутності всіх учнів;
 • направлення подання щодо порушника до підрозділу ювенальної первенції для вирішення питання про притягнення батьків (осіб, що їх замінюють) до адміністративної відповідальності та взяття на профілактичний облік у встановленому Законодавством порядку;
 • клопотання про позбавлення учня статусу школяра, виключення зі школи.

Рішення про позбавлення статусу школяра приймається на загальних зборах колективу з урахуванням думки органів учнівського самоврядування, громадської думки та погодження із відділом у справах сім’ї та молоді.

Учні, які порушили адміністративне право або вчинили злочин, за поданням правових органів ставляться на облік, як правопорушники, а в разі притягнення до кримінальної відповідальності — виключаються зі школи.

За нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню учнями матеріальну відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.

Кiлькiсть переглядiв: 597